בדיקת שרירים

השימוש בבדיקת שרירים הוא כלי משוב נוירולוגי נפלא. זוהי עבודת צוות בין האדם הנבדק והמטפל.

לעתים קרובות השרירים נחשבים "חלשים" או "חזקים". זה לא משליך על הכוח הכללי של האדם, אלא אם השריר מתפקד בצורה תקינה. האנלוגיה לזה תהיה מפסק חשמלי - האם המעגל פועל כהלכה. בעיקרו של דבר, שריר הנחשב "חלש" נמצא במצב בו האותות המוטוריים אליו מופחתים. מנגד שריר לא יכול להיות רגוע כמו שהוא צריך להיות. 

 

המטרה הפשוטה ביותר של בדיקת השריר היא לקבוע אם הוא פועל כראוי וכאשר מציבים אתגרים אחרים האם הדבר יוצר שינוי. הבדיקה אינה פשוטה כמו לראות עד כמה שריר חזק. מיקום, יישום כוח, שינויים במיקום הגוף, בידוד, תזמון ועוד הרבה דברים מעורבים בהערכה מדויקת של תפקוד השריר. לשרירים יכול להיות חוסר איזון עקב פציעה או מסיבות אחרות... בעיות נוירולוגיות, פיזיות, בעיות כימיות (בעיות בדם – כמו מחסור בוויטמינים או ברזל) ואפילו מבעיות רגשיות ואנרגטיות.